پنج‌شنبه 29 سنبله|شهریور 1397 برابر با 20 سپتمبر 2018

نقش والی‌ها در بهبود حکومت‌داری خوب در سطح ولسوالی‌ها

٦ جدی|دی ١٣٩٤ 
گزینه‌های مؤثر برای بهبود حکومت‌داری خوب در ولسوالی‌ها و روستاها چه‌گونه تحقق می‌پذیرد؟

نظرات مهمانان

خداداد حلیمی: احترام به قانون، صداقت، لیاقت، ارادۀ جدی و دلسوزانه، مردم‌دوستی و آشنایی با مردم ، فرهنگ و عنعنات از گزینه‌هایی اند که رعایت آن از سوی والی‌ها و ولسوال‌ها، سبب تقویت حکومت داری در ولسوالی‌ها می‌شود.

دکتر ویس آریا: همکاری مردم با دولت، پیشنهاد نیازمندی‌های مردم از طریق ولسوال‌ها به دولت، تقدیر و تمجید از ولسوال‌ها بر مبنای واقعیت‌ها و مسؤولیت حکومت مرکزی و محلی، احترام به پیشنهادهای جامعۀ مدنی، ایجاد زمینۀ پرسش‌وپاسخ میان مردم و ولسوال‌ها می‌تواند حکومت‌داری خوب را در ولسوالی‌ها تحقق بخشد.

نتیجه: ایجاد حکومت‌داری خوب در سطح ولسوالی‌ها، نخست مسؤولیت حکومت مرکزی، پس از آن والی‌ها و در نهایت ولسوال‌ها است. نظر به گفته‌های اشتراک کننده‌گان در این بحث، صداقت، لیاقت، اراده و داشتن یک راهبرد مشخص کاری می‌تواند حکومت‌داری خوب را در سطح ولسوالی‌های کشور تحقق بخشد.