يک‌شنبه 1 ميزان|مهر 1397 برابر با 23 سپتمبر 2018

جوانان افغانستان تا چه حد در حوزۀ نوشتار فعال اند؟

٦ حوت|اسفند ١٣٩٤ 
ملک فیصل منزجر، نویسندۀ رمان روزنامه‌نگار و حمله بر سازمان استخباراتی امریکا می‌گوید که نویسنده‌گان جوان باید خودشان تلاش و برای آثارشان بازاریابی کنند. او می‌گوید که جوانان افغانستان اکنون در بخش‌های داستان‌نویسی و سرودن شعر فعال هستند، اما در حوزۀ نوشتار تحقیقی مشکل دارند.

یعقوب یسنا، نویسنده و استاده دانشگاه می‌گوید که برای تشویق جوانان به کار نویسنده‌گی باید بسترسازی شود و این بسترسازی وابسته به نظام آموزشی کشور است.