چهارشنبه 4 ميزان|مهر 1397 برابر با 26 سپتمبر 2018

بیشتر سرمایه‌داران جوان علاقه‌یی به سرمایه‌گذاری در کشور ندارند

٢٧ جدی|دی ١٣٩٤ 
مودودالدین پسرلی، مسؤول روابط عامۀ اطاق‌های تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که فضای فعلی امنیتی و همچنین بی‌برنامه‌گی حکومت در راستای سرمایه‌گذاری، سرمایه‌داران جوان را بی‌انگیزه ساخته است.