دوشنبه 2 ميزان|مهر 1397 برابر با 24 سپتمبر 2018

فرهنگ همکاری با نیروهای امنیتی در میان جوانان باید تقویت شود

٢٢ جدی|دی ١٣٩٤ 




وزارت داخله می‌گوید که در چند سال اخیر آمار موارد اطلاع‌رسانی در خصوص افراد و چیزهای مشکوک به پولیس بیشتر شده است؛ اما این وزارت آمار کنونی را قناعت‌بخش نمی‌داند.

فعالان مدنی به این باورند که فرهنگ همکاری مردم با نیروهای امنیتی کم‌رنگ است و نیاز است تا نهادهای آموزشی و نهادهای مدنی در این راستا فرهنگ‌سازی کنند.