چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

کرزی: تنها راه رسیدن به وفاق ملی برگزاری لویه جرگه است 20 ميزان|مهر 1396

 

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین برای بررسی وضعیت کنونی کشور، وحدت میان شهروندان، نجات افغانستان از تقابل جهانی و رسیدن به صلح و وفاق ملی خواهان برگزاری لویه جرگه شد.

آقای کرزی در یک نشست خبری امروز می‌گوید که برای برگزاری لویه جرگه با رهبران حکومت وحدت ملی گفت‌وگو کرده و همچنان نامه‌یی به طالبان فرستاده تا به روند صلح بپیوندند.

کرزی خاطرنشان می‌کند که راهبرد تازۀ آمریکا برای افغانستان تنش‌های منطقه‌یی را خواهد افزود و رویارویی مسکو و متحدینش با واشنگتن «افغانستان را ویران خواهد کرد.»

رییس جمهور پیشین در بخش دیگری از حرف‌هایش بمباران نیروهای آمریکایی در افغانستان را اعمال تروریستی می‌خواند و می‌گوید، واشنگتن در افغانستان باعث شکست روند صلح شده است. او اما این‌بار داعش و القاعده را گروه‌های تروریستی عنوان می‌کند، اما طالبان را جزء مردم کشور ‌دانسته که صرفاً اعمال‌شان تروریستی است.

کرزی در سال‌های پایانی ریاست جمهوری‌اش به یکی از منتقدان جدی سیاست‌های واشنگتن برای افغانستان تبدیل شد. همچنان او یکی از چهره‌های مخالف راهبرد تازۀ آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا شناخته شده است.