چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

قانون مالیات بر مشترکان مخابراتی با اکثریت آرای مجلس رد شد 19 ميزان|مهر 1396

 

مجلس نماینده‌گان افغانستان قانون مالیات بر مشترکان شرکت‌های مخابراتی را با اکثریت آرا رد کرد.

نماینده‌گان دلیل رد این قانون را نقض دو مادۀ قانون محصول مخابراتی، نبود سیستم شفاف و هدررفتن پول مردم می‌خوانند.

قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس می‌گوید، بر بنیاد ارقام وزارت مخابرات، 24 میلیون تن در کشور از تیلفون استفاده می‌کنند که رقم نسبی استفادۀ روزانه از این وسیله به 18 تا 20 میلیون تن می‌رسد؛ بنا بر این، سالانه باید حدود 7.3 میلیارد افغانی به حساب حکومت واریز شود.

اما به گفتۀ این عضو مجلس، در دو سال گذشته، 7.9 میلیارد افغانی به حساب حکومت وارد شده و حدود 7 میلیارد افغانی بین شرکت‌های مخابراتی و اداره‌های مربوط «ناپدید شده است.»

اکنون این قانون به سنا فرستاده می‌شود و در صورتی که سنا نیز این قانون را رد کند، تصمیم نهایی را رییس جمهور خواهد گرفت و در صورت تأیید، دوباره قضیه به مجلس نماینده‌گان راجع خواهد شد.

چندی پیش، وزارت مخابرات نیز هنگام ارایۀ کارکردهای سه ساله‌اش گفت که هنوز سیستم شفافی برای جمع‌آوری مالیات مشترکان شبکه‌های مخابراتی وجود ندارد.