شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

گشایش دهلیز هوایی افغانستان-هند 29 جوزا|خرداد 1396

 

رییس جمهور غنی در این مراسم می‌گوید، راه حل موقتی جوابگوی نیازمندی‌های اقتصادی افغانستان نیست و حکومت به دنبال حل کلی چالش‌هاست. به گفتۀ آقای غنی، تا زمانی که افغانستان به کشور صادرکننده تبدیل نشود، رسیدن به صلح خواب است.

صدیق‌الله مجددی، مسؤول پروژۀ دهلیز هوایی افغانستان-هند هدف از گشایش این دهلیز هوایی را افزایش سطح تجارت و رفع موانع تجارت زمینی افغانستان است.

به گفتۀ مجددی، اولین هواپیمای حامل 60 تُن نباتات زراعتی طبی به ارزش 5 میلیون دالر آمریکایی امروز کابل را به مقصد دهلی نو ترک کرد و هفتۀ آینده 40 تُن میوۀ خشک از میدان هوایی کندهار به ارزش دو 2 میلیون دالر به دهلی نو منتقل می‌شود.

آقای مجددی می‌گوید، توسعۀ تجارت یکی از اهداف استراتیژیک حکومت وحدت ملی است.

به گفتۀ او، بازرگانان کشور قبلاً برای انتقال هر کیلوگرام کالا به هند 70 سنت آمریکایی هزینه می‌کردند؛ اکنون این هزینه به 20 سنت کاهش یافته است.

در این مراسم سفیر هند نیز از پشتی‌بانی کشورش از افغانستان اطمینان داد و بر گسترش روابط تجاری هر دو کشور تأکید کرد.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع نیز با استقبال از این اقدام حکومت می‌گویند، هند برای میوه‌های تازه و خشک افغانستان بازارهای خوبی دارد و ایجاد این دهلیز برای بازرگانان سهولت‌های زیادی را فراهم می‌کند.