شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

مجلس به معترضان: به احترام رمضان خیمه‌ها را بردارید 29 جوزا|خرداد 1396

 

برخی از نماینده‌گان مجلس امروز (دوشنبه) در نشست عمومی با انتقاد از خیمه‌های جنبش رستاخیز تغییر می‌گویند که بر بنیاد تفاهم و به احترام ماه رمضان باید معترضان خیمه‌های‌شان را برچینند.

آنان می‌گویند، در صورتی که معترضان خیمه‌های‌شان را جمع‌آوری نمی‌کنند، باید به گوشه‌یی از شهر منتقل کنند تا برای مردم مزاحمت نشود.

عبدالروَوف ابراهیمی، رییس مجلس می‌گوید که بر بنیاد مصوبۀ مجلس، معترضان باید خیمۀ‌های‌شان را برچینند. به گفتۀ او، مصوبۀ مجلس الزامی‌ست، حکومت و معترضان باید این مصوبه را عملی کنند.

مجلس نماینده‌گان به خاطر پایان تنش‌ها میان حکومت و معترضان جنبش رستاخیز تغییر طرح 11 ماده‌یی را تدوین کرد که اصلاحات در نهادهای امنیتی، برکناری و به دادگاه کشاندن مقام‌های بی‌کفایت امنیتی، شناسایی و دادگاهی کردن عاملان شلیک بر راه‌پیمایان از موارد اساسی طرح به شمار می‌رود.

حکومت نیز پس از فشارهای راهپیمایان و برپایی خیمه‌های تحصن دادستانی کل را وظیفه سپرد این رویداد را به گونۀ جدی بررسی کند.

دادستانی کل هم وظایف گل‌نبی احمدزی، فرمانده گارنیزیون و حسن‌شاه فروغ، فرمانده پولیس کابل را به حالت تعلیق درآورد.