شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

پیروزی وارد آمریکایی در برابر کوالفِ روسی 28 جوزا|خرداد 1396

 

آندره وارد آمریکایی پس از هشت ماه دوباره وارد رینگ مشت‌زنی شد و با شکست سرگئی کوالفِ روسی، از قهرمانی‌اش دفاع کرد.

این مشت‌زنان در هتل مندل‌بیِ لاس‌آنجلس با هم رودررو شدند و آندره در مرحلۀ هشتم کوالف را از میان برداشت.

کوالف روسی بازی را به خوبی آغاز کرد، اما هنرنمایی این مشت‌زن تا مرحلۀ پایانی خوب نماند و سلطۀ میدان را آندره وارد به دست گرفت و در ثانیۀ 31 مرحلۀ هشت کوالف روسی در حالی که به زانو میان میدان افتاده بود، مسابقه به نفع وارد پایان یافت.

کوالفِ روسی می‌گوید که پیروزی و شکست در هر رقابتی وجود دارد و او هرگز به خاطر شکست، میدان مشت‌زنی را رها نمی‌کند.

آندرۀ آمریکایی با این پیروزی توانست کمربندهای «WBO»، «WBE» و «EBF» را به دست بیاورد.

پیش از این که دو حریف آمریکایی و روسی وارد میدان شوند، آندره وارد گفته بود که کوالف یکی از بهترین مشت‌زن‌ها است و رویارویی با او دل‌وجرأت می‌خواهد.

آندره وارد در 32 بازیِ اخیر خود هیچ شکست نداشته و حریفش را ناک‌اوت کرده است.