چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

غصب بیش از 380 جریب زمین از سوی یک زورمند در تخار 21 جوزا|خرداد 1396

سیدانعام صالحی سلام‌وطندار  

ملک احمدتاتار

بر بنیاد مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده، شماری از افراد ملک‌احمد تاتار، فرمانده پولیس پیشین ولسوالی ینگی‌قلعۀ تخار، حدود 380 جریب زمین دولتی را در این ولسوالی غصب کرده‌اند.

هم‌چنان در مکتوب شمارۀ «1834» تاریخ «14/11/1395» کمیتۀ مدنیِ آمریت قضایای دولت، ریاست عدلیه/دادگستری ولایت تخار نگاشته شده: «موازی 380 جریب زمین مربوط شهرداری ینگی‌قلعه که در زمان حکومتداری بابای ملت از طرف میرولی جان به شهرداری ینگی‌قلعه واگذار گردیده و همه‌ساله به اجاره داده می‌شد... در سال جاری توسط فرمانده عبدالشکور فرزند میرجهانگیر غصب ]شده [و عواید آن را ]عبدالشکور[ جمع‌آوری و حیف‌ومیل شخصی خویش نموده است.»

نجیب‌الله فرخاری، فرمانده پولیس ینگی‌قلعه می‌گوید، مدارکی در دست دارند که حاکی از غصب صدها جریب زمین دولتی توسط عبدالشکور فرزند میرجهانگیر، یکی از افراد ملک‌احمد تاتار است. به گفتۀ فرخاری، بر بنیاد این مدارک تاتار روی این زمین‌ها شهرک رهایشی بنا کرده است.

سنت‌الله تیمور، سخنگوی والی تخار در رابطه به غصب زمین‌ها می‌‌گوید: «ملک‌احمد تاتار یک مسلح غیرمسؤول است و در غصب زمین و حمل‌ونقل مواد مخدر دست دارد.» به گفتۀ تیمور، دسترسی این زورمند محلی به امکانات دولتی وتجهیزات نظامی را با مرکز در میان گذاشته‌اند و در این رابطه وزارت داخله باید تصمیم بگیرد.

نجیب‌ دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که از ماجرای غصب زمین در ینگی‌قلعۀ تخار آگاهی دارند، اما چه‌گونه‌گی این قضیه باید از پولیس تخار پرسیده شود.

در مکتوب شمارۀ «180» تاریخ «22/10/1395» نیز که سال گذشته به وزارت داخله فرستاده شد، ملک‌احمد تاتار، فرمانده پیشین پولیس ولسوالی ینگی‌قلعه به «غصب زمین، قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و ده‌ها جنایت دیگر» متهم شده که تجهیزات فرماندهی پولیس ینگی‌قلعه را با خود برده و از امکانات و تجهیزات دولتی در «مسایل مختلف و عوامل ناامنی و قاچاق» استفاده می‌کند.

نذرالله، شهردار ینگی‌قعله هم در رابطه به غصب زمین‌های دولتی در این ولسوالی می‌گوید، حدود سه سال می‌شود که افراد ملک‌احمد تاتار این زمین‌ها را غصب کرده‌اند و تمام عواید آن که به بیش از 3 میلیون افغانی در سال می‌شود را به جیب می‌زنند.

اما ملک‌احمد تاتار می‌گوید، یک نمره زمین ندارد و تمام این گزارش‌ها صرفاً اتهام‌هایی از سوی افرادی اند که توسط والی تخار و فرمانده پولیس ینگی‌قلعه تحریک شده‌اند. او از حکومت می‌خواهد که هیأتی را برای بررسی این قضیه به تخار بفرستد.

خلیل‌احمد اسیر، سخنگوی فرمانده پولیس تخار به سلام‌وطندار می‌گوید، افراد ملک تاتار مانع هرگونه اقدام پولیس برای بازپس‌گیری این زمین‌ها شده‌اند. به گفتۀ آقای اسیر، پولیس تخار در این مورد برنامه‌هایی را روی دست دارد و این قضیه به زودی حل می‌شود.

این در حالی است که بر بنیاد گزارش‌ها در چندین سال گذشته، بیشتر از دو میلیون جریب زمین مربوط به دولت تنها در 18 ولایت افغانستان غصب شده‌اند.

بر پایۀ این گزارش‌ها، این زمین‌ها با شیوه‌های جعل اسناد، فرامین و احکام، دسترسی به آرشیف و اسناد در نهادهای رسمی دولتی، برگۀ مالیه‌دهی، وکالت‌نامه، وصیت‌نامه، خاک‌پولی، سند وراثت، اظهارنامه و دیگر «اسناد اثباتیه» غصب شده‌اند. هم‌چنان شماری از زورمندان «با استفاده و همکاری محاکم، شهرداری‌ها، اداره‌های قضایای دولت و حوزه‌های امنیتی پولیس» زمین‌های دولتی را غصب کرده‌اند.