چهارشنبه 2 حوت|اسفند 1396 برابر با 21 فبروری 2018

عقد 10 تفاهم‌نامۀ آموزشی میان وزارت معارف و نهادهای کمک‎‌کننده



 9 جوزا|خرداد 1396

 

اسدالله حنیف بلخی، وزیر معارف/آموزش و پرورش امروز (چهارشنبه) در نشستی در کابل، 10 تفاهم‌نامه را به ارزش ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار دالر به هدف ایجاد کورس‌های سواد آموزی و آماده‌گی کانکور، آموزش زبان انگلیسی، فراهم‌سازی خدمات و آموزش‌های بهداشتی، ارتقای توانمندی زنان، ایجاد کورس‌های آموزش حرفه‌یی و ساخت و تجهیز مکتب‌ها با شماری از نهادهای کمک‌کننده امضا کرد.

آقای بلخی تأکید می‌کند، پولی که در بخش آموزش و پرورش هزینه می‌شود باید به گونۀ شفاف مصرف شود.

وزیر معارف از نهادهای کمک‌کننده خواست تا در این عرصه با آنان همکاری کنند.

نماینده‌گان مؤسسات کمک‌کننده در این نشست همچنان تعهد سپردند تا برای بهبود نظام آموزشی کشور و رشد آموزش و پرورش با وزارت معارف همکاری کنند.