شنبه 1 ثور|اردیبهشت 1397 برابر با 21 اپریل 2018

خالد الگندی: نوشیدنیِ الکلی که سبب مستی نشود جواز دارد 27 دلو|بهمن 1395

 

خالد الگندی، یکی از روحانیان مشهور و عضو مجلس عالی امور اسلامی مصر می‌گوید، مصرف نوشیدنی‌های الکلی به حدی که موجب مستی و بی‌خودی نشود، مجاز است.

آقای الگندی می‌گوید، اگر نوشیدنی الکلی یکی را مست کند، برای او حرام شمرده می‌شود، اما همین میزان نوشیدنی برای فرد دیگری که سبب مستی و بی‌خودی‌اش نشود، گناهی ندارد و مجاز است.

خالد الگندی

این عضو مجلس عالی امور اسلامی مصر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی این موضوع را بیان کرده است.

شیخ الگندی می‌گوید، فرد مست توانایی تشخیص پایین و بالای یک دره را ندارد و در صورت تشخیص مست و بی‌خود تلقی نمی‌شود.

به نوشتۀ وب‌سایت مسیر مصریان، به باور امام ابوحنیفه، یکی از محققان مشهور و بنیان‌گذار مذهب حنفی در دین اسلام نیز به این باور بوده که مصرف نوشیدنی‌ِ الکلی در صورتی که مست‌کننده نباشد مجاز است.